Να μην χαθεί η ευκαιρία της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Την αναδιαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου και τη σύνδεσή του με την Πλατεία Ηρώων, την βελτίωση της λειτουργικότητάς του και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών με εργασίες προστασίας και […]