Μειώθηκαν οι Έλληνες της Αυστραλίας

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Μειωμένος κατά 3.744 άτομα είναι ο αριθμός των Αυστραλών πολιτών που δηλώνουν πως έχουν ελληνική καταγωγή, με τα ελληνικά να είναι η 6η πιο ομιλούμενη γλώσσα πλην τη αγγλικής.

Συνολικά 92.314 άνθρωποι δήλωσαν ότι γεννήθηκαν στην Ελλάδα και 16.737 στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά την απογραφή που πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου του 2021.

Κύρια Σημεία

  • Μειώθηκε ο αριθμός όσων μιλούν ελληνικά
  • Στην 6η θέση παρέμεινε η ελληνική γλώσσα
  • Λιγότεροι δηλώνουν ελληνική καταγωγή

Η πλειοψηφία όσων δηλώνουν πως γεννήθηκαν στην Ελλάδα είναι μεταξύ ηλικίας 76-79 ετών (15.642 άτομα), με πάνω από τα 2/3, συνολικά 67.260 άτομα να είναι άνω των 65 ετών.

Όσον αφορά στην Κύπρο ο μεγαλύτερος αριθμός εκείνων που δηλώνουν πως γεννήθηκαν στην Μεγαλόνησο, είναι μεταξύ 70 έως 74 ετών (συνολικά 2.769 άτομα).

Ελληνική καταγωγή ανέφεραν 424.744, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1,6% του συνολικού πληθυσμού των 25.422.788.

(www.panhellenicpost.com)