Συνεργασία της Γ.Γ. Α. Ε. και Δ. Δ.του ΥΠΕΞ με το Πρόγραμμα E – Learning του ΕΚΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η στήριξη και η συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών στην προβολή των E-Learning Προγραμμάτων του ΕΚΠΑ διεθνώς, δια της ενημέρωσης και κινητοποίησης των Πρεσβευτικών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό και της Ομογένειας, αποφασίσθηκε από κοινού κατά την συνάντηση μεταξύ στελεχών της ΓΓ ΑΕ&ΔΔ και του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με όχημα τη δημόσια διπλωματία, η ευρύτερη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Α.Ε.&Δ.Δ. αφορά στην προβολή του ελληνικού πολιτισμού, των ελληνικών σπουδών και της ελληνομάθειας μέσω των E-Learning προγραμμάτων του ΕΚΠΑ, μ.α. μαθήματα για την Ελληνική Γλώσσα στη διαχρονία της (αρχαία και νέα ελληνικά), ο Ελληνικός Πολιτισμός, η Μεσογειακή Διατροφή, Φιλοσοφία, κ.ά.

To E – Learning του ΕΚΠΑ προσφέρει [ https://elearningekpa.gr/course-schedule | 490 προγράμματα ] επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα και [ https://elearninguoa.org/courses | 47 στην αγγλική γλώσσα ] , με περισσότερους από 150 Καθηγητές του Ιδρύματος, οι οποίοι συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την υλοποίησή τους ως Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι, ενώ έχουν επιμορφωθεί περισσότερα από 155.000 άτομα. Η εκπαιδευτική διαδικασία στα προγράμματα E-Learning του ΕΚΠΑ υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω φιλικής προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή Επαγγελματικών Σχολών και απόφοιτοι Λυκείου, αναλόγως των απαιτήσεων κάθε προγράμματος. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

· Τα αγγλόφωνα προγράμματα προσφέρονται στην παγκόσμια κοινότητα μέσω της σελίδας [ https://elearninguoa.org/ | https://elearninguoa.org/ ]

· Περισσότερες πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: [ https://elearningekpa.gr/ | https://elearningekpa.gr/ ] .

· Στοιχεία επικοινωνίας : E-Learning University of Athens, email: [ mailto:[email protected] | [email protected] ] tel: +30 2103689396

(www.panhellenicpost.com)