Πως μοιράζονται τα 3 εκ. € στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Η επιχορήγηση των 3 εκ € που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων των σχολείων και τμημάτων μητρικής γλώσσας είναι η ακόλουθη:

(www.panhellenicpost.com)