Οι συντονιστές εκπαίδευσης στο εξωτερικό τη νέα σχολική χρονιά

ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, παρατείνεται η απόσπαση Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό από την 01-07-2024 έως και 30-06-2025 και πάντως όχι πέραν της ανάληψης καθηκόντων νέων Συντονιστών Εκπαίδευσης, όπως θα οριστούν βάσει της κείμενης διαδικασίας:

Με την ίδια απόφαση ορίζονται εκπαιδευτικοί ως Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό από 01-07-2024 έως και 30-06- 2025 και πάντως όχι πέραν της ανάληψης καθηκόντων νέων Συντονιστών Εκπαίδευσης, όπως θα οριστούν βάσει της κείμενης διαδικασίας.

(www.panhellenicpost.com)