Η Εθνική Στρατηγική της Κυβέρνησης για τον Απόδημο Ελληνισμό

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ο υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης, και ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Κώτσηρας, παρουσίασαν το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-2027 προς έγκριση στο χθεσινό υπουργικό Συμβούλιο.

Το Στρατηγικό Σχέδιο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, διαρθρώνεται σε έξι στρατηγικούς στόχους, τους ακόλουθους:

  1. Υποστήριξη και ανάπτυξη δικτύων και δομών της Ομογένειας – Έμφαση σε νέους τρόπους οργάνωσης.
  2. Αξιοποίηση της παρουσίας του ομογενειακού στοιχείου για την προώθηση θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος.
  3. Διατήρηση των στοιχείων ελληνικότητας με ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας, παράδοσης και πολιτισμού με έμφαση στη νέα γενιά.
  4. Διατήρση και ενδυνάμωση δεσμών με τους εκκλησιαστικούς θεσμούς της Ορθοδοξίας ως συνεκτικού παράγοντα μητροπολιτικού κέντρου-Ομογένειας.
  5. Ενίσχυση των διμερών και πολυμερών συνεργασιών στον τομέα της Διασποράς (sic)
  6. Αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από τις Προξενικές Αρχές.

(www.panhellenicpost.com)