Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού & ΔΔ παραμένει ο Ιωάννης Χρυσουλάκης

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Ιωάννης Χρυσουλάκης παραμένει Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, σύμφωνα με τον πίνακα των διορισμών των Γενικών Γραμματέων που ανακοινώθηκε πριν λίγο.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση μοναδικό κριτήριο για την επιλογή των 63 Γενικών και Ειδικών Γραμματέων που στελεχώνουν τη νέα κυβέρνηση είναι η δυνατότητα να ανταποκριθούν στον ρόλο τους, με βάση την εμπειρία και την επαγγελματική τους διαδρομή.

Από το σύνολο των 63 Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, οι 34 (54%) παραμένουν στη θέση που κατείχαν, ενώ οι 29 (46%) είναι νέες τοποθετήσεις. Από τις 29 νέες τοποθετήσεις, οι 12 (41%) είναι γυναίκες. Επίσης έχουν αξιοποιηθεί έμπειρα στελέχη από τη Δημόσια Διοίκηση καθώς και στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς.

(www.panhellenicpost.com)