Η ψήφος σου. Η χώρα σου! Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για τους απόδημους Έλληνες ψηφοφόρους

ΨΗΦΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας ενημερώνει με τις δύο παρακάτω αναλυτικές του ανακοινώσεις για τους τρόπούς που μπορούν οι Έλληνες του εξωτερικού να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας ώστε να έχουν άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στις Ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες μέσω του gov.gr και στην συνέχεια αφού ολοκληρώσουν αυτό το βήμα να αιτηθούν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για να συμμετάσχουν στις προσεχείς (2023) εθνικές εκλογές της Ελλάδας από τον τόπο διαμονής τους.

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, αλλά η αξιολόγηση του κάθε ξεχωριστού αιτήματος για την εγγραφή καιη τελική κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων απαιτεί χρόνο θα γίνει αποκλειστικά από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας.

Συστήνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους να μην αφήσουν για την τελευταία στιγμή, την υποβολή της αίτησης εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους γιατί δεν θα υπάρξει η δυνατότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών να επεξεργαστεί στους προβλεπόμενους χρόνους όλα τα αιτήματα και η διαδικασία θα κριθεί άγονη.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για την εξυπηρέτησή σας από τις Ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες. Με την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας, αυτά θα είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας με το δημόσιο.

Διαδικασία:

1. Δηλώστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και θα λάβετε κωδικό μιας χρήσης με SMS για την επαλήθευση κατοχής του.

2. Επιβεβαιώστε την κατοχή του αριθμού του κινητού σας τηλεφώνου μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (εάν υπάρχει)

Στο ΕΜΕπ μπορείτε να εγγραφείτε μόνοι σας εάν έχετε προσωπικά διαπιστευτήρια, δηλαδή, κωδικούς TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (gsis).

Στην περίπτωση των πολιτών που κατοικούν στο εξωτερικό, οι Έμμισθες επιτόπιες Προξενικές Αρχέςμπορούν να «μεσολαβούν» ηλεκτρονικά για να τους συνδράμουν. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι προκειμένου να εγγραφείτε στο ΕΜΕπ, θα πρέπει να είστε κάτοχοι ΑΦΜ Ελλάδας.

Η διαδικασία λαμβάνει χώρα με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατά την οποία θα πρέπει να έχετε μαζί σας το διαβατήριό σας και το κινητό σας τηλέφωνο (ελληνικό ή αλλοδαπής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας).

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep

ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

Στις προσεχείς εκλογές που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα, για πρώτη φορά θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στο εξωτερικό όσοι εκλογείς έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού. Εκλογείς οι οποίοι την ημέρα των βουλευτικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος βρίσκονται εκτός της Επικράτειας, μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας».

Ως «εκτός Επικράτειας εκλογέας» νοείται κάθε Έλληνας πολίτης που έχει ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν, είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους και την ημέρα της εκλογής βρίσκεται μόνιμα ή προσωρινά εκτός της Ελλάδας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής,
  2. Να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ως «φορολογική δήλωση», νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ( Έντυπο Ε1), αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων ( Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα ( Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων ( Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν. Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της υποβολής φορολογικής δήλωσης εφόσον: α) δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη και β) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α’ βαθμού, κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών

https://apodimoi.gov.gr/login?returnUrl=%2Fhome

και να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αλλά και να υποβάλετε αίτηση εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/ekloges/aitiseis-eklogeon-eksoterikou

(ekkairo.org)