Νέα υπηρεσία εικονικής υποβοήθησης στις ελληνικές προξενικές αρχές σε 85 χώρες

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Υπηρεσία Εικονικής Υποβοήθησης (Virtual Assistant) για το ευρύ κοινό έθεσε σε λειτουργία το υπουργείο Εξωτερικών σε 85 χώρες, στο σύνολο των 126 ελληνικών προξενικών αρχών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στόχος της νέας υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης είναι η βελτίωση και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών των ελληνικών προξενικών αρχών τόσο για τους Έλληνες πολίτες που κατοικούν ή βρίσκονται στο εξωτερικό όσο και για τους αλλοδαπούς, χωρίς να χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις προξενικές αρχές, για πολλές από τις προξενικές υπηρεσίες, όπως τονίζει στη σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο εικονικός βοηθός λειτουργεί ήδη σε όλες τις προξενικές αρχές στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, καθώς και στη γαλλική, τη γερμανική και την ισπανική στις χώρες όπου χρησιμοποιούνται αυτές οι γλώσσες. Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης η υπηρεσία θα εξελίσσεται, και θα παρέχει καθοδήγηση και πληροφορίες στους πολίτες, σε συνολικά 19 γλώσσες.

Ο εικονικός βοηθός έχει τον ρόλο του «ψηφιακού υπαλλήλου» και αλληλοεπιδρά με τον χρήστη, καταλαβαίνοντας και απαντώντας στις ερωτήσεις που τίθενται σε γραπτή γλώσσα, μέσω ψηφιακού καναλιού (Website Προξενικής Αρχής, Facebook Messenger ή Viber). Επίσης, προτείνει στον συναλλασσόμενο τις ενέργειες που πρέπει να κάνει, ανάλογα με την ερώτηση, σχετικά με κάθε προξενική υπηρεσία.

Σύντομα, ο εικονικός βοηθός θα παραπέμπει τον πολίτη στη νέα πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων που υλοποιείται από το υπουργείο Εξωτερικών και, πλέον, οι προξενικές υπηρεσίες θα παρέχονται εξ ολοκλήρου ψηφιακά και τα αιτήματα θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά για όλες τις υποθέσεις που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία στο προξενείο.

Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, αλλά και με αυτές που θα ακολουθήσουν, το υπουργείο Εξωτερικών αλλάζει, εισέρχεται δυναμικά στη νέα εποχή και πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση των πολιτών στο εξωτερικό.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Μετασχηματισμός Διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση δημοσίου τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους.

* Οι γλώσσες στις οποίες θα λειτουργεί ο Virtual Assistant είναι: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά (έχουν υλοποιηθεί) και αλβανικά, αραβικά, βουλγαρικά, ιαπωνικά, ιταλικά, κινεζικά, ολλανδικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, ρωσικά, σερβικά, σουηδικά, τουρκικά (υπό υλοποίηση, εκτιμώμενη ολοκλήρωση 3/2023).

(www.ekirikas.com)