Συνέδριο HECA: Οι Απόδημοι Έλληνες ψηφοφόροι διεκδικούν και πρέπει να έχουν ισότιμη ψήφο και φωνή

ΨΗΦΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Με την δια βοής έγκριση ψηφίσματος ολοκληρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (14 Μαίου 2022) οι Εργασίες του Ειδικού Συνεδρίου που συνδιοργάνωσε με άλλες ομογενειακές οργανώσεις το Hellenic Congress of America για το θέμα της ψήφου των Αποδήμων Ελλήνων Ψηφοφόρων από τον τόπο διαμονής τους.

Το ψήφισμα που ομόφωνα εγκρίθηκε από τους Συνέδρους (παρόντες και Διαδικτυακά) έχει ως εξής:

Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ HELLENIC CONGRESS OF AMERICA

Το  Hellenic Congress of America, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις της ομογένειας διοργανώνει δημόσια ανοιχτή συγκέντρωση για να εκφραστούν απόψεις γύρω από τον πρόσφατα (Δεκέμβριος 2019)  ψηφισθέντα ελληνικό εκλογικό Νόμο, για την διευκόλυνση των αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων του εξωτερικού.

Τo Hellenic Congress of America διερμηνεύοντας και τα αισθήματα των ομογενών εκφράζει τη διαφωνία του επί συγκεκριμένων άρθρων του Νόμου 4680/2019 τα οποία θεσμοθετούν μία σειρά από απαράδεκτες προϋποθέσεις, δεσμεύσεις και απαγορεύσεις που αίρουν την διευκόλυνση του κατοχυρωμένου συνταγματικώς δικαιώματος της επιστολικής ψήφου των αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων. Αναμφισβήτητα ο Νόμος αυτός παρότι υλοποιεί την ψήφο από τον τόπο διαμονής, εντούτοις αδικεί την πλειοψηφία των ομογενών σε μεγάλο βαθμό.

Στο θέμα της διευκόλυνσης ψήφου των Αποδήμων Ελλήνων από τον τόπο διαμονής τους, με επιστολική ή άλλης μορφής ψήφο, το Hellenic Congress of America παρουσιάζει τη θέση και την πρότασή του για την αλλαγή του νόμου 4648/2019.

Το Hellenic Congress of America προτείνει όπως οι Απόδημοι Έλληνες οι πληρούντες τις προϋποθέσεις  του Ελληνικού Συντάγματος του 2001 ήτοι είναι κάτοχοι ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου και είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια και τους εκλογικούς καταλόγους των Περιφερειών στις οποίες ανήκουν,  να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές για κόμματα και βουλευτές των Περιφερειών στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι και η ψήφος τους να προσμετρά στο γενικό τελικό αποτέλεσμα.

Οι Απόδημοι Έλληνες ψηφοφόροι διεκδικούν και πρέπει να έχουν ισότιμη ψήφο και φωνήχωρίς «περιορισμούς, διακρίσεις και  προϋποθέσεις», όπως έχουν οι  Έλληνες εκλογείς  στην δημοκρατική Ελλάδα.

(www.panhellenicpost.com)