Η στήριξη της ελληνομάθειας, όπως και άλλων γλωσσών της Αυστραλίας

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της ταυτότητας των ομογενών, όπως και άλλων μεταναστευτικών πληθυσμών στην Αυστραλία, περιλαμβάνεται στην προεκλογική εκστρατεία του Εργατικού Κόμματος, με την ανακοίνωση της δέσμευσης $15 εκατ. για τη στήριξη και ανάπτυξη των κοινοτικών σχολείων εκμάθησης πολυπολιτισμικών γλωσσών.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Εργατικού Κόμματος, κάθε σχολείο εκμάθησης μιας γλώσσας θα λάβει χρηματοδότηση έως και $30.000.

Υπάρχουν περίπου 780 κοινοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα, τα οποία διδάσκουν περίπου 105.000 μαθητές σε περισσότερες από 90 γλώσσες.

Αυτή η δέσμευση ύψους $15 εκατομμυρίων θα επιτρέψει σε αυτά τα σχολεία να επεκτείνουν τα προγράμματά τους σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, να βελτιώσουν την κατάρτιση των εκπαιδευτικών τους και να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό στις τάξεις. Οι επιχορηγήσεις θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της πρόσβασης για τους μειονεκτούντες μαθητές, στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής παροχής ή στη δημιουργία ενός νέου σχολείου.

Για παράδειγμα, η χρηματοδότηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιδότηση ενός κύκλου μαθημάτων TAFE στις κοινοτικές γλώσσες για την κατάρτιση ενός εκπαιδευτικού, την αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού, όπως φορητοί υπολογιστές, ή την ανάπτυξη νέου διδακτικού υλικού.

“Τα κοινοτικά σχολεία λειτουργούν στην Αυστραλία για περισσότερα από 150 χρόνια και έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία μας ως πολυπολιτισμικό έθνος” δηλώνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, Tanya Plibersek (σκιώδης υπουργός Παιδείας και Υποθέσεων Γυναικών) και Andrew Giles (σκιώδης υπουργός Πολυπολιτισμικών Θεμάτων και Μετανάστευσης).

“Τα κοινοτικά σχολεία ξένων γλωσσών βοηθούν τα παιδιά που γεννήθηκαν ή μεγαλώνουν στην Αυστραλία να μάθουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό των γονέων, των παππούδων και των γιαγιάδων τους και άλλων που μετανάστευσαν εδώ από το εξωτερικό. Βοηθούν τις πολυπολιτισμικές κοινότητες της Αυστραλίας να ευδοκιμήσουν” και γενικότερα “η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας είναι καλό για όλα τα παιδιά της Αυστραλίας, ανεξάρτητα από τη γλώσσα ή το πολιτιστικό τους υπόβαθρο. Βοηθά στην προετοιμασία τους για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος”.

(www.panhellenicpost.com)