Το gov.gr διαθέσιμο για απόδημους Έλληνες

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ενα σημαντικό πρότζεκτ για την ενίσχυση των δεσμών του απανταχού ελληνισμού με τη μητέρα-πατρίδα επεξεργάζεται το τελευταίο διάστημα ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό Ανδρέας Κατσανιώτης σε συνεργασία με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη. Στόχος είναι να εξαχθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στους απόδημους Ελληνες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους σε ό,τι έχει να κάνει με την πατρίδα.

Η υλοποίηση του στόχου εδράζεται σε δύο κεντρικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι η δημιουργία ενός 12ου link στην αρχική σελίδα του gov.gr με τίτλο «Απόδημοι».

Πατώντας κάποιος το συγκεκριμένο link θα μεταφέρεται σε μια σελίδα, που θα περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους ομογενείς. Πρόκειται για περίπου 60 υπηρεσίες διαφόρων υπουργείων, που ήδη προσφέρονται ηλεκτρονικά αλλά είναι διάσπαρτες.

Αρα, με την ομαδοποίηση ο Ελληνας του εξωτερικού θα επισκέπτεται το νέο link και θα βρίσκει όλα όσα μπορεί να τον ενδιαφέρουν, όπως για παράδειγμα η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού (του υπ. Εσωτερικών), η διακοπή αναβολής κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού (του ΥΠΕΘΑ), αντίγραφο ποινικού μητρώου (Δικαιοσύνης), μηχανογραφικό ομογενών και αναγνώριση πτυχίου (Παιδείας), ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς από Αλβανία, Τουρκία, τ. ΕΣΣΔ (Προστασίας Πολίτη) κ.ά.

Προωθείται, παράλληλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των διπλωματικών αρχών.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διπλωματικών αρχών, ώστε οι απόδημοι να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά μέσα από τα sites των προξενείων.

Το έργο αφορά συνολικά: 84 πρεσβείες, 37 γενικά προξενεία, 9 μόνιμες αντιπροσωπείες, 7 προξενεία, 1 γραφείο συνδέσμων.

Το έργο μετασχηματίζει πλήρως τις διαδικασίες των προξενικών υπηρεσιών μέσω της λειτουργίας υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (virtual assistant) για πρόσβαση στην πληροφορία, ψηφιακή υποβολή εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της γενικής κυβέρνησης και παράλληλα τις απλουστεύει.

Στόχος, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με εναλλακτική διεκπεραίωση αιτημάτων πέραν της φυσικής παρουσίας των πολιτών, που αφορούν κυρίως τις παρακάτω διαδικασίες:

α) Πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου,

β) ληξιαρχικές πράξεις – δημοτολόγιο,

γ) διαβατήρια,

δ) στρατολογικά,

ε) πληρεξούσια,

στ) μετοικεσίες,

ζ) φορολογικά – τελωνειακά.

Οι νέες διαδικασίες θα υποστηρίζουν και θα περιλαμβάνουν την άμεση και επί 24ώρου βάσεως επικοινωνία των πολιτών με τις προξενικές αρχές.

Το έργο περιλαμβάνει και τη διαλειτουργικότητα του συστήματος μέσω της διασύνδεσης των ψηφιακών υπηρεσιών για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η διασύνδεση δεν θα αφορά μόνο τις υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά κι εκείνες που υπάγονται σε άλλα υπουργεία.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες πληροφοριών και εξυπηρέτησης εκτός ΥΠΕΞ είναι: Μητρώο πολιτών (ληξιαρχείο, δηματολόγιο), στρατολογία, Police online, αυτοτελές τμήμα ποινικού μητρώου, E-efka, ειδικός εκλογικός κατάλογος εξωτερικού (ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών για τη δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος από το εξωτερικό), ψηφιακές υπηρεσίες συναλλαγής πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο (Κέντρο Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Εξυπηρέτησης gov.gr).

Οι εν λόγω υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν από το υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να απλουστευθεί και βελτιστοποιηθεί ο τρόπος εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και να υποστηριχθεί η διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα της δημόσιας διοίκησης.

Tέλος, πέραν των ψηφιακών υπηρεσιών που στοχεύουν στην πάταξη της γραφειοκρατίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προωθούνται διαδικασίες για τη δημιουργία συγκεκριμένων εργαλείων που θα ενισχύουν το έργο του υπουργείου Εξωτερικών και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Βασικότερο εκ των νέων εργαλείων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι το Κεντρικό Σύστημα Συλλογής Πληροφοριών από ανοικτές πηγές (διεθνής Τύπος, social media, ραδιοτηλεοπτικά μέσα κ.ά.).

Το Global Media Center θα λειτουργεί ως κεντρικός και αξιόπιστος «πληροφοριοδότης» του ΥΠΕΞ για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα, αντιδράσεις διεθνούς κοινής γνώμης και ΜΜΕ κυρίως σε τομείς που αφορούν την Ελλάδα και τις αποφάσεις που εφαρμόζει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Το σύστημα θα κατηγοριοποιεί τις πληροφορίες ανά γεωγραφική περιοχή, χώρα, διεθνείς οργανισμούς, θέμα κ.ά. και θα βοηθήσει τις ελληνικές αρχές στην κατανόηση των διεθνών τάσεων, αλλά και στη διαμόρφωση στοχευμένων δράσεων.

(www.panhellenicpost.com)