Πριν από 124 χρόνια ιδρύθηκε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Στις 22 Αυγούστου συμπληρώθηκαν 124 χρόνια από την ίδρυση του παλαιότερου και μαζικότερου οργανισμού της ελληνικής ομογένειας στην Αυστραλία. Ήταν 22 Αυγούστου 1897, όταν ιδρύθηκε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας από 57 άτομα.Υπολογίζεται πως ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στη Μελβούρνη, τότε, δεν ξεπερνούσε τα 150 άτομα. Ο συνολικός πληθυσμός της πόλης ανερχόταν σε περίπου 480.000 κατοίκους!

(www.panhellenicpost.com)