Η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ Ωκεανίας

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Το ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής θα πραγματοποιήσει τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του δ ι α δ ι κ τ υ α κ ά  μέσω Zoom  στο  73 Lincoln St Stanmore NSE  2048  , την Κυριακή , 30  Αυγούστου  2020  και ώρα 6.30:00μμ ώρα ΣύδνεΪ.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που διακίνησε το ΣΑΕ Ωκαενίας, προς τους Οργανισμούς/μέλη του,  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνουν τα  παρακάτω:

1.Τα μέλη συμφωνούν ότι οι συνήθεις διαδικασίες συνελεύσεων/συνεριάσεων  θα ανασταλούν για το έτος 2020 και επομένως αποφασίζεται η ΕΓΣ να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης (όπως το Zoom  ή το Microsoft Teams)

2.Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών της προηγούμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 11.8.19

3.Έγκριση του Ισολογισμού ,των οικονομικών στοιχείων και της αναφοράς του Συντονιστικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 1.1.19-31.12.19.

4.Έκθεση του Συντονιστικού Συμβουλίου / Δραστηριότητες / Εισηγήσεις/Προτάσεις για την πορεία του ΣΑΕ…

5.Διορισμός Ορκωτού Λογιστή για το τρέχον οικονομικό έτο

6.Διάφορα θέματα που σχετίζονται με το ΣΑΕ (σ.σ στην  Γενική Συνέλευση θα συζητηθεί  μεταξύ άλλων θεμάτων  και το Σχέδιο Νόμου « Οργάνωση &  Λειτουργία  Υπουργείου Εξωτερικών » που έχει αναρτηθεί πρόσφατα για διαβούλευση και ειδικά τα άρθρα που αναφέρονται στη ΓΓΑΕ και την ανασυγκρότηση του ΣΑΕ).

(www.panhellenicpost.com)