Ψήφος αποδήμων: Βήμα- βήμα η διαδικασία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΨΗΦΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Τη διαδικασία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για τους Έλληνες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό και θέλουν να ψηφίζουν εκεί περιγράφει απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, στο πλαίσιο του νόμου για την ψήφο των αποδήμων.

Η απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, ενώ πηγές του υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν στο ΑΠΕ ότι η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από τον νόμο 4648/19 για τη διευκόλυνση των ομογενών εκλογέων να ψηφίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία σε ειδικά εκλογικά τμήματα του τόπου διαμονής τους, ο οποίος πέρασε από τη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο με ρεκόρ ψήφων (288), σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού απαραίτητη προϋπόθεση- εκτός από το να είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο ελληνικού δήμου- είναι να έχουν διαμείνει στην Ελλάδα συνολικά 2 έτη τα τελευταία 35 χρόνια και να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Η διαπίστωση της διετούς παραμονής γίνεται με βεβαιώσεις φοίτησης από σχολείο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, τεχνικής εκπαίδευσης ή από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα) ή εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας για όσο διάστημα διαρκεί αυτή.

Η απόφαση του Τάκη Θεοδωρικάκου αφορά την εγγραφή μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ μέσα στο καλοκαίρι. Η εφαρμογή θα είναι διασυνδεδεμένη, μεταξύ άλλων, με τα αρχεία των υπουργείων Παιδείας, Εργασίας και Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να αντλούνται αυτόματα οι σχετικές βεβαιώσεις, εφόσον συναινεί ο εκλογέας.

Με άλλη κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών αναμένεται να καθορίζεται εναλλακτικά η διαδικασία υποβολής αίτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλογέων στις αρμόδιες προξενικές αρχές.

Πώς θα γίνεται η εγγραφή

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet. Όποιος δεν διαθέτει προσωπικό ΑΦΜ και αντίστοιχους κωδικούς της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεν μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή και άρα να προχωρήσει στην εγγραφή.

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής, ο εκλογέας θα συμπληρώνει ενεργή διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, η εφαρμογή θα αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιτυχή εγγραφή του στο σύστημα. Μετά την επιτυχή είσοδό του στην εφαρμογή, ο εκλογέας θα έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και να υποβάλει αίτηση εγγραφής στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Ψηφοφόρων Εξωτερικού.

Ο ενδιαφερόμενος θα αναζητεί την εγγραφή του στον βασικό εκλογικό κατάλογο και θα την επιλέγει, ώστε να συμπληρωθούν αυτόματα τα βασικά στοιχεία του στην αίτηση. Αυτά θα πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία του εκλογέα στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να του επιτραπεί η υποβολή της αίτησης. Στη συνέχεια, θα καταχωρεί τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του και τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας.

Το επόμενο βήμα θα είναι η επιλογή της χώρας και της πόλης που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εξωτερικό. Η επιλογή γίνεται από λίστα χωρών και πόλεων στις οποίες εδρεύει ελληνική διπλωματική αρχή.

Σε ειδικό τμήμα της αίτησης θα αναρτώνται από τον εκλογέα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη διετή παραμονή του στην Ελλάδα τα τελευταία 35 έτη. Ειδικότερα, ο εκλογέας θα επιλέγει τον δημόσιο φορέα έκδοσης του εγγράφου (ενδεικτικά στρατολογικά γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα οποιασδήποτε βαθμίδας και ασφαλιστικούς φορείς), θα συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται και θα επισυνάπτει ηλεκτρονικό αντίγραφο του δικαιολογητικού.

Εναλλακτικά, θα μπορεί να επιλέξει την κατηγορία του δικαιολογητικού, να συμπληρώσει τα στοιχεία που ζητούνται και να εξουσιοδοτήσει το υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του δικαιολογητικού αυτού ή την άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων του ελληνικού Δημοσίου.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, αποδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποίος αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκλογέα, ως ενημέρωση και αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης.

Όταν υποβληθεί η αίτηση, αρχίζει η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησής της από την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών. Κατά τον έλεγχο αυτό εξετάζονται η πληρότητα των αναγραφόμενων στοιχείων και σε περίπτωση ελλείψεων, επικοινωνεί με κάθε πρόσφορο μέσο με τον αιτούντα και γίνεται η συμπλήρωση των στοιχείων αυτών.

Ο αιτών θα ενημερώνεται άμεσα για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο εκλογέας καταχωρείται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ψηφοφόρων εξωτερικού για χρονικό διάστημα οκτώ ετών και τίθεται σχετική ένδειξη στον βασικό εκλογικό κατάλογο. Η ενημέρωση του ειδικού εκλογικού καταλόγου ψηφοφόρων εξωτερικού και η σήμανση του βασικού εκλογικού καταλόγου, γίνεται κατά την επόμενη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο εκλογέας θα ενημερώνεται για το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ή ενώπιον της Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής. Πηγή: ΑΠΕ, lifo.gr