Η τύχη της ΓΓΑΕ επαναφέρει στο προσκήνιο το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών –αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου-  τηρούν «σιγή ιχθύος» για τις τελικές τους αποφάσεις γύρω από το μέλλον της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ),  ομογενειακοί παράγοντες, προβληματιζόμενοι για την γενικότερη συμπεριφορά του μητροπολιτικού κέντρου απέναντι στην Ομογένεια, υπενθυμίζουν ότι εκτός από την ΓΓΑΕ, εκκρεμούν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν άμεσα τους Απόδημους Έλληνες και τα οποία το ελληνικό κράτος, με ευθύνη του, τα έχει αφήσει, χρόνια τώρα, «μετέωρα».

Ένα από τα θέματα αυτά είναι και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ). Το Άρθρο 108 του Συντάγματος αναφέρει: << Παρ.2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού.>> Ωστόσο, από το 2012 το ΣΑΕ βρίσκεται κυριολεκτικά στον «αέρα» καθώς μετά από δύο ετήσιες παρατάσεις της θητείας του Προεδρείου του (κανονικά έληξε 2010) αφέθηκε «εν κενώ» από την Ελληνική Πολιτεία η οποία το θεωρεί έκτοτε ως “μη υπάρχον”, παρά την πρόβλεψη του Συντάγματος!

Όπως επισημαίνει στην Panhellenic Post  ο πρώην Συντονιστής ΣΑΕ Ευρώπης Άγγελος Ασλανίδης, η Κυβέρνηση «πρέπει να εφαρμόσει, επιτέλους το νόμο». Και εξηγεί: «Δηλαδή, πρέπει να συγκαλέσουν Τακτική Συνέλευση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, για να αποκτήσει η Κυβέρνηση θεσμικό συνομιλητή», που αυτήν την ώρα δεν υπάρχει και γι αυτό η όλη η κουβέντα γύρω από την τύχη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού γίνεται στον αέρα! Όπως τονίζει ο πρώην Συντονιστής, «ο Υπουργός Εξωτερικών να φέρει στην Επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής το όλο θέμα και να προχωρήσει στην εφαρμογή του Νόμου και του Συντάγματος. Κανείς δεν είναι υπεράνω του Νόμου. Οι Κυβερνήσεις των τελευταίων 11 χρόνων δαπανούν τον χρόνο τους, άσκοπα».

Υπενθυμίζεται ότι το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης,  ήδη από το 2017 είχε αποφασίσει το διορισμό προσωρινής διοίκησης στο Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού και η οποία απαρτίζονταν  από τα πρόσωπα του τελευταίου Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.(2010). Να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού (που λειτουργούσε ως χρηματοδότης του ΣΑΕ) έχει καταστατικά ταυτόσημο Δ.Σ. με το ΣΑΕ.  Έτσι, μετά την ουσιαστική “αδράνεια” στην οποία περιήλθε το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού από το 2010 και εδώ, όταν αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση και εξέπνευσαν και οι δύο μονοετείς παρατάσεις του ΔΣ που προβλέπονταν από τον Νόμο, το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού  έμεινε μετέωρο, φορτωμένο, μάλιστα, με χρέη που προήλθαν από ανεξόφλητους μισθούς διοικητικών υπαλλήλων και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει ανενεργό και μέρος του αρχικού του Κεφαλαίου.

Ωστόσο η προαναφερθείσα  απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Έδρα του ΣΑΕ) δεν υλοποιήθηκε καθώς στο μεταξύ κάποια μέλη του προεδρείου παραιτήθηκαν (Στεφ. Ταμβάκης) άλλα αποδήμησαν εις Κύριον (Θ. Σπυρόπουλος) ενώ άλλα μέλη είχαν αποσυρθεί λόγω ηλικίας (Νικηφόρος Νικολαίδης) και  δεν  έγινε δεκτή η αντικατάσταση τους με νέα  προσωρινά μέλη.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή ο Άγγελος Ασλανίδης προτείνει να προχωρήσει τώρα ο διορισμός -κατά νόμο- προσωρινής διοίκησης στο Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού και να συγκληθεί τακτική Συνέλευση του ΣΑΕ (να σημειωθεί ότι το ΣΑΕ εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά στην Αυστραλία και στις  χώρες της πρώην Σοβ. Ένωσης). Κατά δε την άποψη μελών του απερχόμενου προεδρείου (Γενική Γραμματέας Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου),  θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος για τα οικονομικά του ΣΑΕ.

Σύμφωνα με την άποψη του κ. Ασλανίδη, πρέπει «να φέρει ο Υπουργός Εξωτερικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής το όλο θέμα και να προχωρήσει στην εφαρμογή του Νόμου και του Συντάγματος. Κανείς δεν είναι υπεράνω του Νόμου. Οι Κυβερνήσεις των τελευταίων 11 χρόνων δαπανούν τον χρόνο τους, άσκοπα. Ας πιστώσουμε την νέα Κυβέρνηση με καλές προθέσεις. Η πολιτική όμως κρίνεται εκ του αποτελέσματος»

Τέλος, αναφορικά με το μέλλον της ΓΓΑΕ ο κ. Ασλανίδης επεσήμανε: « Ο ΥΦΥΠΕΞ Κος Κων. Βλάσης τόνισε πρόσφατα από τη Νέα Υόρκη ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διακριτή ΓΓΑΕ,  δηλαδή αυτή που υπάρχει να συνεχίσει να λειτουργεί όπως και μέχρι σήμερα. Για την Πολιτιστική Διπλωματία εισηγούμαι να δημιουργηθεί μια Ειδική Γραμματεία Πολιτιστικής Διπλωματίας ή Διεύθυνση Πολιτιστικής Διπλωματίας, η οποία να υπάγεται στον ΥΦΥΠΕΞ, για να αναλάβει όλα τ’ άλλα, και να μην έχει σχέση με την ΓΓΑΕ. Αυτός ο διαχωρισμός θα διασκεδάσει τις ανησυχίες μας».

(www.panhellenicpost.com)