Η Ε.Ε. ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένα σημαντικό Πολιτιστικό θέμα εγείρει η ιστορική ομογενειακή εφημερίδα «Απογευματινή» της Κωνσταντινούπολης, στο φύλλο της 17 Ιανουαρίου 2020, που αφορά την αποκατάσταση του ξύλινου κτηρίου  του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου, και το οποίο, ως γνωστόν,  είναι από τα ελάχιστα εναπομείναντα κτήρια ξύλινης κατασκευής και βρίσκεται στον κατάλογο με τα επτά απειλούμενα μνημεία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Όπως γράφει η εφημερίδα, «η  πρόσκληση για Κοινή Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία είναι διαθέσιμη μέχρι 28 Ιανουαρίου 2020, θα μπορούσε να προσφέρει μια ευκαιρία να οριστεί ένα δίκτυο μεταξύ των οργανισμών της κοινωνίας πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ΕΕ),  το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει να στραφεί η προσοχή στην περιοχή της Πριγκήπου,  και συνεπώς να βοηθήσει στην προσέλκυση της  χρηματοδότησης ( ύψους τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων ευρώ), που απαιτείται για την αποκατάσταση του Ορφανοτροφείου στον νησί». Η άποψη αυτή ανήκει στην πρόεδρο της ΕΕ, Ursula Von der Leyen (Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν)  σε απαντητική επιστολή της στον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και βουλευτή, Γιώργο Περδίκη.

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής, Γιώργος Περδίκης,  με δική του επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εισηγήθηκε «η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως να συγκεντρωθούν οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι, ώστε να αναστηλωθεί το παλιό αυτό κτίριο».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Άγκυρα είχε την ευκαιρία να λάβει μέρος στην επίσκεψη τον Μάιο του περασμένου έτους, εμπειρογνωμόνων από την Europa Nostra, Europa Nostra Turkey και το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας  Επενδύσεων για «τη συζήτηση αυτού του σημαντικού θέματος». Σημειώνεται ότι «αυτό το  είδος επένδυσης δεν μπορεί να ενταχθεί σε καμία από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης  που διατίθενται υπό τον μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙPΑ)».

“Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τις τουρκικές αρχές”, προσθέτει η “Απογευματινή”, έχει αναγνωρίσει, προστίθεται, «την ενθάρρυνση των πολιτιστικών δικαιωμάτων, της πολιτιστικής πολυμορφίας και την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μία από τις προτεραιότητες της χρηματοδοτικής συνεργασίας με την Τουρκία». Σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το συγκεκριμένο αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «είναι η ενθάρρυνση  διασυνοριακών διαλόγων και δικτύων μεταξύ των οργανισμών κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία και την ΕΕ στους τομείς του πολιτισμού και των τεχνών, συμπεριλαμβανομένων δημιουργικών τομέων και πολιτιστικής κληρονομίας». Η πρόεδρος της Επιτροπής υποδεικνύει ότι «οι εργασίες αποκατάστασης του  Ορθόδοξου ορφανοτροφείου,  θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτήν την προτεραιότητα και να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση ω ς έργο αυτόνομο ή ως μέρος ενός προγράμματος επιχορηγήσεων στον τομέα αυτό».

Η Πρόεδρος της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,  διαβεβαιώνει τον Γ. Περδίκη ό τι «η αντιπροσωπεία μας σ την Άγκυρα παραμένει στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειαστείτε τυχόν περαιτέρω καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με τις χορηγήσεις επιδοτήσεων». Την επιστολή υπογράφει ο Bernard Brunet, στέλεχος  του γραφείου της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

“Το Ορφανοτροφείο Πριγκήπου, ένα από τα μεγαλύτερα ξύλινα κτίρια της Ευρώπης, είναι στον κατάλογο με τα επτά απειλούμενα μνημεία ευρωπαϊκής πολιτιστικής  κληρονομιάς. Πρόκειται για το ιστορικό κτίριο που φιλοξένησε πάνω από 5000 παιδιά. Τ ο κτίριο είναι πενταώροφο και διαθέτει 206 δωμάτια. Λειτούργησε ως ορφανοτροφείο μέχρι το 1964, όταν το έκλεισαν οι τουρκικές Αρχές. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανέκτησε το κτίριο, απόφαση του ΕΔΑΔ”, καταλήγει η εφημερίδα.

Να σημειωθεί ότι η αποκατάσταση του μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για τη διοργάνωση Προγραμμάτων Ορθοδόξων Νεολαιών από την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνον Ελλήνων ομογενών και με στόχο «την ενημέρωση των νέων για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική κληρονομιά», Προγράμματα τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ).

Όπως εκτιμούσαν κύκλοι της ΓΓΑΕ, «μιλάμε για τη δυνατότητα ανάδειξης ενός μνημείου ελληνικότητας στην Κωνσταντινούπολη, και, μάλιστα, ανάδειξής του στο χώρο της νεολαίας η οποία μπορεί να συμμετέχει σε πολιτιστικά Προγράμματα από όλο τον κόσμο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την διεθνή Ακαδημαϊκή Κοινότητα».

(www.panhellenicpost.com)