Συνάντηση ΥΦΥΠΕΞ Διαματάρη με Υφ. Παιδείας Ζαχαράκη για την Ελληνική Παιδεία στην Ομογένεια

ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Σε κλίμα γόνιμης και φιλικής συνεργασίας συζητήθηκαν τα σημαντικότερα ζητήματα της εκπαίδευσης των Αποδήμων Ελλήνων κατά τη συνάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Αντώνη Διαματάρη με την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Στο ζήτημα των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ομογενειακά σχολεία, ο κ. Διαματάρης αναφέρθηκε στη σημασία της διαβούλευσης με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται αλλά και τις ανάγκες των σχολείων.

Παράλληλα, αναγνώρισε την ανάγκη αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αλλά και της επιμόρφωσης τους πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Αναφορικά με τα σχολικά βιβλία, ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η σειρά των βιβλίων που χρησιμοποιείται σήμερα από τα περισσότερα σχολεία είναι προσαρμοσμένη για παιδιά που μιλούν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτούνται μόνο μικρές βελτιώσεις.

Τέλος, ο κ. Διαματάρης αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο της ηλεκτρονικής διδασκαλίας και του ψηφιακού σχολείου, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να είναι σε θέση να προσφέρει on-line εκπαίδευση στα επόμενα 1-2 χρόνια.

Από την πλευρά της η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε αρχικά στη δέσμευση της ηγεσίας του Υπουργείου για ενίσχυση της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και υπογράμμισε την πρόθεση του Υπουργείου να καλύψει τις ανάγκες των ομογενειακών σχολείων σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ανέφερε επίσης ότι σχεδιάζεται η έγκριση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών για θέσεις του εξωτερικού νωρίτερα για την επόμενη σχολική χρονιά, ώστε αφενός να υπάρχουν τα απαιτούμενα χρονικά περιθώρια για επιμόρφωση τους και αφετέρου να γίνει εγκαίρως ο απαραίτητος από μέρους τους οικογενειακός προγραμματισμός πριν την αναχώρηση τους.

(www.ekirikas.com)