Ανοίχθηκε ο λογαριασμός της Κυπριακής Κυβέρνησης για τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έχει ανοιχθεί ο ειδικός τραπεζικός λογαριασμός στον οποίον μπορούν να γίνουν καταθέσεις σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα και υποκαταστήματά του, μέσα στα πλαίσια της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με σκοπό τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας, ο ειδικός τραπεζικός λογαριασμός είναι ο εξής:
BIC: CBCYCY2N
IBAN: CY80 0010 0001 0000 0000 0600 1022
(Λογαριασμός υπέρ των πυρόπληκτων της Ελλάδας)

Σε δική του ανακοίνωση για το ίδιο θέμα, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στα πλαίσια της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με σκοπό τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, αναφέρει ότι έχει ανοιχθεί ο πιο κάτω ειδικός τραπεζικός λογαριασμός στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

(ΚΥΠΕ)