Δήμος Αγ. Δημητρίου: Η πρώτη πόλη στην Ελλάδα με Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με το 2016 να είναι το εναρκτήριο έτος για τη θέσπιση στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, ο Δήμος Αγ. Δημητρίου εξέδωσε αυτές τις ημέρες, τον πρώτο του Απολογισμό Βιωσιμότητας.

Η σύνταξη του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, καθιστά το Δήμο Αγ. Δημητρίου την πρώτη πόλη στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και πρωτοπόρο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ελάχιστες πόλεις έχουν προχωρήσει σε παρόμοια πρωτοβουλία.

Η αρχή έγινε με την υιοθέτηση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των οποίων ο Δήμος Αγ. Δημητρίου δεσμεύτηκε να λειτουργεί κατά της διαφθοράς, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος αποφάσισε στρατηγικά να εναρμονίσει τις δράσεις, τα έργα και τις πρωτοβουλίες του με τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDGs) που επιδιώκουν να δώσουν τέλος στη φτώχεια, να προστατεύσουν τον πλανήτη, αλλά και να διασφαλίσουν την ευημερία όλου του κόσμου.

Στη συνέχεια, ο Δήμος απευθύνθηκε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (όπως πολίτες, εργαζόμενους δήμου, συνεργάτες, προμηθευτές, φορείς, συλλόγους κ.λπ.) με στόχο να διαπιστωθούν και να συναποφασιστούν τα ουσιαστικά θέματα που χρήζουν προτεραιότητας, ακολουθώντας τις παραμέτρους των κατευθυντήριων οδηγιών του GRI (Global Reporting Initiative) και παραμένοντας πιστοί στις αρχές της αντικειμενικότητας και συμμετοχικότητας. Η ανάδειξη των ουσιαστικών θεμάτων οδήγησε στην χάραξη των πέντε πυλώνων της στρατηγικής του Δήμου για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διακυβέρνηση και η οικονομική βιωσιμότητα, το περιβάλλον, η κοινωνία, οι βιώσιμες υποδομές και οι εργαζόμενοι αποτελούν το πλαίσιο δραστηριοποίησης, καταγραφής επιδόσεων και αναφοράς των πεπραγμένων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αγ. Δημητρίου. Κυριότερα όμως, οι πυλώνες αυτοί θέτουν τα θεμέλια για τη χάραξη μελλοντικών βιώσιμων στρατηγικών, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο ζωτικές παραμέτρους της καθημερινής ζωής, συμβάλλοντας έτσι σε μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη πόλη για όλους.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Δήμαρχος, Μαρία Ανδρούτσου: «Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ο δρόμος που έχουμε επιλέξει να πορευτούμε, αδιάκοπα προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου διαβίωσης στην πόλη του Αγ. Δημητρίου.»

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της πόλης του Αγ. Δημητρίου είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου και παρουσιάζει αναλυτικά τη στρατηγική και τις επιδόσεις του Δήμου στους πέντε σημαντικούς πυλώνες που αναφέρθηκαν.

Συνοπτικά:

Ορθή διακυβέρνηση και Οικονομική Βιωσιμότητα

Οι δράσεις για τη Διακυβέρνηση και την Οικονομία του Δήμου Αγ. Δημητρίου περιλαμβάνουν την ανεύρεση πρόσθετων πόρων, τη διασφάλιση τοπικών εσόδων, την περικοπή αλόγιστων δαπανών, την εναρμόνιση στα σύγχρονα πρότυπα ελεγκτικών διαδικασιών και την υιοθέτηση καινοτόμων εφαρμογών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Περιβάλλον

Οι πρωτοβουλίες του Δήμου για το Περιβάλλον αφορούν, στη χρήση τεχνολογιών για την παρακολούθηση και διαχείριση των καταναλώσεων ενέργειας στα δημοτικά κτήρια και οχήματα, ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης της ανακύκλωσης, αξιοποίηση προγραμμάτων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, συνεχή συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, αλλά και διαρκή ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και σεβασμού του δημόσιου χώρου.

Κοινωνία

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ασκεί κοινωνική πολιτική απευθυνόμενος ισότιμα και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους πολίτες και τις κοινωνικές ομάδες, δίνοντας έμφαση σε ειδικές κατηγορίες πολιτών όπως ΑΜΕΑ, εργαζόμενες μητέρες, ευπαθείς οικονομικά πολίτες και πρόσφυγες. Κυριότερα όμως, επιχειρεί να ενεργοποιήσει όλους τους πολίτες, εμπλέκοντας τους σε δράσεις και δομές αλληλεγγύης και προσφοράς.

Βιώσιμες Υποδομές

Μια πόλη για να καταστεί βιώσιμη θα πρέπει να διαθέτει και ανάλογες υποδομές. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν. Η εκτεταμένη συντήρηση του οδικού δικτύου, η διαρκής βελτιστοποίηση της σήμανσης, οι συνεχείς έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του ΚΟΚ, καθώς και επισκευές και αισθητικές αναβαθμίσεις σχολείων και παιδικών σταθμών είναι μόνο μερικές από τις δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι είναι ο πυρήνας του Οργανισμού που ονομάζεται Δήμος Αγ. Δημητρίου. Το όραμα της βιώσιμης πόλης αποτελεί και δικό τους όραμα. Η εκπαίδευση και η συνεχής εξέλιξη των εργαζομένων είναι όχι μόνο χρέος του Δήμου, αλλά και ανάγκη, αφού έτσι η πόλη αναβαθμίζεται και γίνεται καλύτερη με σχεδιασμό από καταρτισμένους ανθρώπους.

(csrnews.gr)