Κόπτες μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος εκτός από το ευρύ και πολυσχιδές ιεραποστολικό έργο που επιτελεί στην αχανή Αφρική, φροντίζει ενδελεχώς και για τη διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας ανάμεσα στους γηγενείς.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου ο Πατριάρχης κ. Θεόδωρος Β΄, επισκέφθηκε το παρακείμενο στο Πατριαρχικό Μέγαρο πάλαι ποτέ Αβερώφειο Παρθεναγωγείο, εντός του οποίου στεγάζεται, προσωρινώς, το Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού Αλεξανδρείας. Σε αυτό, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων του, διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, σε όσους και όσες αυτόχθονες και μη, επιθυμούν να γίνουν κοινωνοί αυτής.

Στο χώρο αυτό, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, είχε την ιδιαίτερη χαρά, να συνομιλήσει με Μοναχούς της Κοπτικής Εκκλησίας, οι οποίοι με ζήλο σπουδάζουν την αρχαία ελληνική γλώσσα, υπακούοντας την προτροπή του Κόπτη Πατριάρχη κ. Tawadros II, να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και τη γλώσσα του Ευαγγελίου και των Πατέρων στο πρωτότυπο.

Εν τω μεταξύ, οι Κόπτες Μοναχοί αλλά και φοιτητές της Θεολογίας επισκέπτονται την Ελλάδα για να γνωρίσουν εμπειρικά την εκκλησιαστική ζωή, να επισκεφθούν τα μνημεία του Πολιτισμού και να καλυτερεύσουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Στο ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας αναγράφεται η επισήμανση πως «είναι συγκινητικό το γεγονός, ότι άνθρωποι που μεγάλωσαν σε διαφορετικό πολιτισμικό και θρησκευτικό περιβάλλον, γίνονται μέτοχοι των νοημάτων των ιερών κειμένων της Εκκλησίας τους, μέσα από τη μελέτη, την έρευνα και τη διδασκαλία της γλώσσας, χρησιμοποιώντας την ως εργαλείο. Ας σημειωθεί, πως η Κοπτική Εκκλησία χρησιμοποιεί, σε μεγάλο μέρος της λατρείας της, ύμνους και κείμενα στα ελληνικά».

(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας)