Επίσκεψη του Προέδρου της Διακομματικής της Βουλής σε θέματα του Απόδημου Ελληνισμού και Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, στο Παρίσι στις 15 και 16 Νοεμβρίου

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ο βουλευτής και Πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον απόδημο Ελληνισμό κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, έπειτα από πρόσκληση της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και Περιχώρων, επισκέφθηκε το ΤΕΓ Raymond Queneau, ένα από τα ελληνικά σχολεία του Παρισιού, συνοδεύομενος από την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Σέτα θεοδωρίδου, την Υπεύθυνη της Επιτροπής Σχολείων, κ. Νίκης Παπαηλιάκη και μέλη του Δ.Σ.. Ο κ. Τριανταφυλλίδης αφού επιθεώρησε τις τάξεις του ελληνικού σχολείου, στη συνέχεια προέδρευσε της συγκέντρωσης γονέων των μαθητών. Στη συνάντηση αυτή «άκουσε» τα προβλήματα τα οποία έθεσαν οι γονείς και ενημερώθηκε για το καθεστώς της στέγασης των σχολείων.
Τα κυριότερα θέματα τα οποία προέκυψαν ήταν η έγκαιρη απόσπαση εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας και η αναγκαιότητα σύναψης διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για την αναγνώριση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας (όπως διδάσκεται στα αναγνωρισμένα ΤΕΓ από εκπαιδευτικούς αποσπασμενους από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας) ως ξένης γλώσσας στο Γαλλικό Γυμνάσιο και Λύκειο και η αναγνώριση της βαθμολογίας στο γαλλικό σχολείο. Οι ενέργειες και συναντήσεις με τους γαλλικούς φορείς εκπαίδευσης, τις οποίες είχε ήδη αρχίσει η Κοινότητα θα πρέπει να συνεχιστούν.
Στη συνέχεια, συνάντησε τους εκπαιδευτικούς, από τους οποίους ενημερώθηκε για τη λειτουργία των σχολείων και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Ενημερώθηκε επίσης για το θέμα της πειραματικής διδασκαλίας των νέων ελληνικών σε γαλλικό δημοτικό του Παρισιού από τους αποσπασμένους Έλληνες εκπαιιδευτικούς καθώς και για την πορεία του προγράμματος αυτού.
Την επομένη ο κ Τριανταφυλλίδης παρευρέθηκε στη συνάντηση με τους υπόλοιπους φορείς και συλλόγους, στα γραφεία της Κοινότητας, με τους οποίους, εκτός των θεμάτων απόδημων Ελλήνων και η ένταξη των νεοαφιχθέντων Ελλήνων μεταναστών.
Ήταν επίσης παρών στην παρουσίαση του βιβλίου της Μαίρης Κόντζογλου “ΟΙ ΜΑΓΕΜΕΝΕΣ – Las Incantadas” την οποία είχε οργανώσει η Ελληνική Κοινότητα στην προσπάθεια της να φέρει τον Ελληνισμό του Παρισιού σε επαφή με τα έργα της σύγχρονης ελληνικής διανόησης, αλλά και με το πολυδιάστατο θέμα των ελληνικών αρχαιοτήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Το βιβλίο διαπραγματεύεται την αρπαγή του μνημείου της Στοάς των Ειδώλων, ή Μαγεμένων, του 2ου μ.Χ. αιώνα, στη Ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης το 1864, από τον Γάλλο παλαιογράφο Εμμανουέλ Μιλλέρ, μετά τη σύμφωνη γνώμη των οθωμανικών αρχών και του Γάλλου αυτοκράτορα.
Από το 1864 ως το 2011- οπότε και εκτέθηκε μέρος του μνημείου- τα σπαράγματά του παρέμεναν στις αποθήκες του Λούβρου. Σήμερα οι τέσσερεις πεσσοί με τις ανάγλυφες μορφές (Διόνυσος, Αύρα, Νίκη, Μαινάδα, Γανυμήδης, Διόσκουρος, Αριάδνη, Λήδα κλπ) εκτίθενται στην πτέρυγα των Ελληνικών αρχαιοτήτων του Μουσείου, ενώ τμήματα του επιστηλίου και τα κιονόκρανα παραμένουν ακόμη στις αποθήκες λόγω έλλειψης χώρου.
Ο κ. Τριανταφυλλίδης στην παρέμβαση του στην παρουσίαση του βιβλίου τόνισε την αξία της ιστορικής μνήμης και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πριν από την παρουσίαση του βιβλίου η Ελληνική Κοινότητα οργάνωσε για τον κ. Τριανταφυλλίδη επίσκεψη στο Λούβρο και ξενάγηση στη Στοά των Ειδώλων ή Μαγεμένες, στην οποία περευρέθηκε η Διευθύντρια του τμήματος των ελληνικών αρχαιοτήτων του Λούβρου κ.Sophie Descamps.
Την επομένη ο κ. Τριανταφυλλίδης παρακάθισε σε γεύμα στην Ελληνική Πρεσβεία με τους αντιπροσώπους των ελληνικών συλλόγων του Παρισιού.

(diaspora-grecque.com)