Δυόμισυ χιλιάδες χρόνια από τα επίκαιρα νοήματα της Σαλαμίνας

Δυόμισυ χιλιάδες χρόνια πέρασαν από το θαυμαστό γεγονός της  Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, 480 π.Χ.-2020 μ.Χ., και το παρελθόν αυτό νοηματοδοτεί ακόμη αμείωτα το παρόν  και το μέλλον του ελεύθερου ανθρώπου. […]