ΦΑΡΟΣ Ομογένειας

ΦΑΡΟΣ Ομογένειας

Ο “Φάρος της Ομογένειας” είναι μία ομογενειακή, ενημερωτική ιστοσελίδα, με σκοπό την προβολή της δραστηριότητας της Ομογένειας, αλλά και ειδήσεων σχετικά με τον Απόδημο Ελληνισμό