Επιστολική ψήφος: Τι πρέπει να προσέξετε

ΨΗΦΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Προσοχή! Όσοι ψηφίζουν επιστολικά πρέπει να μην ξεχάσουν να τοποθετήσουν στον φάκελο αντίγραφο αστυνομικης ταυτότητας ή διαβατηρίου. Δείτε το σχετικό απόσπασμα της οδηγίας του ΥΠΕΣ. Δεν χρειάζεται φωτοαντίγραφο στην περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση γίνει ηλεκτρονικά.

(www.panhellenicpost.com)