29ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης – 29Eme CONFERENCE des enseignants grecs en Europe

ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Την Παρασκευή 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το 29ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης που οργανώθηκε από το Συντονιστικό Γραφείο Βρυξελλών, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και με θέμα ” Η εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Ευρώπη”.
Οι ομιλητές έκαναν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις, και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου τέθηκαν καίρια ερωτήματα και δόθηκαν εμπεριστατωμένες απαντήσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Έγιναν επίσης σημαντικές προτάσεις τόσο για την οργάνωση και το μέλλον της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τόσο τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς όσο και την εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας .
Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο κτίριο Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, αλλά και εξ’αποστάσεως με συμμετοχή του συνόλου των Ελλήνων Εκπαιδευτικών του Συντονιστικού Γραφείου Βρυξελλών.

(www.panhellenicpost.com)