Πιστοποίηση Ελληνομάθειας 2024: Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί ότι για το έτος 2024 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των
εξετάσεων για την Πιστοποίηση Ελληνομάθειας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχουν ως εξής:

Α1 (για παιδιά 8-12 ετών) – Στοιχειώδης Γνώση
Τρίτη 14 Μαΐου 2024 (πρωί)

Α1 (για εφήβους και ενηλίκους)
Τρίτη 14 Μαΐου 2024 (πρωί)

Α2 – Βασική Γνώση
Τρίτη 14 Μαΐου 2024 (πρωί)

Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς
Τρίτη 14 Μαΐου 2024 (πρωί)

Β1 Μέτρια Γνώση
Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 (πρωί)

Β2 Καλή Γνώση
Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 (πρωί)

Γ1 Πολύ Καλή Γνώση
Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 (πρωί)

Γ2 Άριστη Γνώση
Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 (απόγευμα)

Εξεταστικά κέντρα 2024: https://www.greek-language.gr/certification/exam_centers/

Εγγραφές: Από 1 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2024

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Πληροφορίες:
– στα τηλέφωνα των εξεταστικών κέντρων
– στα τηλέφωνα του ΚΕΓ: 2313331540, 2313331541, 2313331542
– στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification

(ertnews.gr)