Ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού (EHF)

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Το EHF συστάθηκε για να ενώσει την Ελληνική διασπορά (sic) και να βοηθήσει στην ενίσχυση και την εδραίωση δυναμικής παρουσίας του απόδημου Ελληνισμού στα κέντρα λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών κρατών………..

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους εξής: Πρόεδρος-Φίλιππος Κοτσαρίδης, Αντιπρόεδρος Δρ. Μπακόλας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Ντόνας Αλέξιος, Γραμματέας Κανσίζογλου Παρασκευή, Ταμίας Δρ. Γκουδούλας Θωμάς, Μέλος Θεοδωρίδη Σέτα, Μέλος Κήπας Αθανάσιος, Αναπληρωματικό Μέλος Μυριούνης Βασίλειος.

(www.panhellenicpost.com)