Ελληνική Κοινότητα Καΐρου. Νέο Προεδρείο και Εφορείες για την περίοδο 2022-2026

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Κατά τη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής (Δ.Ε.) με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2022 καταρτίστηκε το νέο προεδρείο για την περίοδο 2022 -2026 του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χρήστος Καβαλής

Αντιπρόεδροι : Χρυσάνθη Σκουφαρίδου (Σούλα) – Μιχάλης Γκρουνστέιν

Ταμίας: Αντώνης Ιορδανίδης

Γενικός Γραμματέας: Βασιλική Πολίτη (Βίλλυ)

Μέλη: Ανδρέας Γιόσρι, Ανδρέας Ρούσσος, Λεωνίδας Φοντριέ και Στέλιος Χαλκιάς.

Κατά την ίδια συνεδρίαση καταρτίστηκαν και οι Εφορείες 2022 – 2026 οι οποίες έχουν ως εξής:

Για το Δ.Σ. του Ε.Π.Κ.Κ. ορίζονται οι κ.κ. Χρήστος Καβαλής, Αντώνης Ιορδανίδης, Βασιλική Πολίτη, Χρυσάνθη Σκουφαρίδου και Λεωνίδας Φοντριέ.

*Εμπεριέχει την Εφορεία Ε.Κ.Πορτ – Σαΐντ

(ekkairo.org)