Ίδρυση Ελληνικής Έδρας Παγκόσμιας Διασποράς στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Ιθαγένειας, Υπηρεσιών Μεταναστών και Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων της Αυστραλίας, Alex Hawke, που εκλέγεται στην έδρα Mitchell της Ν.Ν.Ουαλίας, επισκέφθηκε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Μελβούρνης, στο Parkville, για να ενημερωθεί για τα τελικά στάδια του διορισμού ενός Έλληνα ανώτερου λέκτορα στην Παγκόσμια Διασπορά, σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, και για να συναντηθεί με τον καθηγητή Νίκολα Φίλιπς.

Η Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης έχει πρωτοστατήσει στις προσπάθειες ίδρυσης της Ελληνικής Έδρας Παγκόσμιας Διασποράς, συνεργαζόμενη με τη Σχολή Τεχνών και το Συμβούλιο Ανθρωπιστικών Επιστημών της Μελβούρνης για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πόρων.

Η επίσκεψη του κ. Alex Hawke έδωσε την ευκαιρία στο Πανεπιστήμιο, την Ελληνική Κοινότητα και τον υπουργό να συναντηθούν για να στηρίξουν αυτή τη θέση, η οποία αναγνωρίζει το ρόλο της ελληνικής κοινότητας στη συμβολή για την ανάδειξη της Μελβούρνης σε μια ακμάζουσα πολυπολιτισμική πόλη. Ο καθηγητής, Ράσελ Γκόλμπερν, κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, υπογράμμισε ότι «η θέση σηματοδοτεί τη δέσμευση της Σχολής σε νέους τρόπους συνεργασίας με τις κοινότητες για την αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών ζητημάτων και τον οραματισμό πιο ανθρώπινου μέλλοντος για όλους».

Το Πανεπιστήμιο Μελβούρνης έλαβε χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Παιδείας, Δεξιοτήτων και Απασχόλησης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, βάσει του νόμου για την υποστήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 2003, για να ιδρύσει την Έδρα στο Τμήμα Πολιτισμού και Επικοινωνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

Αυτοί που θα επανδρώσουν την Ελληνική Έδρα για την Παγκόσμια Διασπορά, σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, θα ηγηθεί της έρευνας στον τομέα των παγκόσμιων σπουδών της Διασποράς, θα προωθήσει την κατανόηση της ελληνικής κοινωνίας στο πλαίσιο ευρύτερων πολιτιστικών σπουδών και θα ενημερώσει το ευρύτερο κοινό σχετικά με τον Ελληνισμό και την παγκόσμια διασπορά. Ο ρόλος της νέας Έδρας περιλαμβάνει επίσης την προώθηση μιας διεπιστημονικής ερευνητικής κουλτούρας και τη δέσμευση με τις κοινότητες της διασποράς.

Για την επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο και την πρόοδο των διαδικασιών δημιουργίας της νέας Έδρας, ο κ. Alex Hawke δήλωσε: «Η κυβέρνηση Morrison είναι περήφανη που υποστηρίζει την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης για την ίδρυση της Ελληνικής Έδρας στην Παγκόσμια Διασπορά στη Σχολή Πολιτισμού και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης.

»Χάρηκα που είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με εκπροσώπους και των δύο οργανισμών για να γιορτάσουμε την πρόοδό τους στην καθιέρωση αυτής της σημαντικής ακαδημαϊκής θέσης, που θα συμβάλει στην κοινωνική συνοχή της Αυστραλίας και θα οικοδομήσει μεγαλύτερη κατανόηση των παγκόσμιων κοινοτήτων της διασποράς, προς όφελος όλων των Αυστραλών».

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και συντονιστής Εκπαίδευσης, Δρ Νίκος Ντάλλας, δήλωσε ότι «η Ελληνική Έδρα στην Παγκόσμια Διασπορά θα ενισχύσει την ποιότητα του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αυστραλίας διερευνώντας τον αντίκτυπο των δεσμών της ελληνικής διασποράς στην πολιτιστική πολυμορφία, στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και στη μεταφορά νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και την προώθηση της έρευνας και των υποτροφιών στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στην Αυστραλία. Προβλέπεται, επίσης, ότι οι μονάδες ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού θα προσφέρονται ως ευρύτερα μαθήματα μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα. Επιπλέον, αναμένεται ότι θα αναπτυχθούν δεσμοί συνεργασίας με το πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο La Trobe, στο οποίο στεγάζονται τα Αρχεία Δαρδάλη της Ελληνικής Διασποράς».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης ΟΑΜ, υπήρξε βασικός υποστηρικτής αυτής της πρωτοβουλίας και άσκησε πίεση στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση. Ο κ. Παπαστεργιάδης έχει συνεργαστεί στενά με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ανθρωπιστικών Σπουδών της Μελβούρνης και τη Σχολή Τεχνών για πολλά χρόνια για να ενισχύσει την υποστήριξη αυτής της σημαντικής ακαδημαϊκής θέσης.

Ο ίδιος λέει ότι «η εκπαίδευση είναι ακρογωνιαίος λίθος του ελληνικού πολιτισμού ιδιαίτερα για τη Διασπορά. Αυτή η Έδρα είναι απόδειξη της σημασίας και της σχέσης της Διασποράς στην ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής κοσμοπολίτικης κοινωνίας μας. Η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί σε αυτή τη σχολή θα ενισχύσει σημαντικά την κατανόηση των αναγκών μας ως διασπορά και αυτό θα μας βοηθήσει να πορευτούμε στο μέλλον με νέα έργα και πρωτοβουλίες».

(www.panhellenicpost.com)