Ελληνική Έδρα Διασπορικών Μελετών της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Η ίδρυση της Ελληνικής Έδρας Διασπορικών Μελετών της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στην Ομοσπονδιακή Βουλή ως μέρος του Προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 2019-20. Τώρα έγινε το επόμενο σημαντικό βήμα για την ίδρυσή της, με την ανακοίνωση ότι βρίσκεται πλέον σε παγκόσμια αναζήτηση για κορυφαίο πανεπιστημιακό για να διοριστεί Πρόεδρος της Έδρας Μελετών της Ελληνικής Παγκόσμιας Διασποράς. Είναι σημαντικό ότι η Έδρα θα φέρει επίσης το όνομα της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης (ΕΚΜ). Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη συνεχή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΚΜ, τα οποία τώρα κυμαίνονται από την προνηπιακή έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η επιχορήγηση 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων που εξασφαλίστηκε από την ΕΚΜ, έχει καταβληθεί απευθείας στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και το Πανεπιστήμιο με τη σειρά του έχει τοποθετήσει τα χρήματα σε ένα Ειδικό Ταμείο. Το Πανεπιστήμιο συνεισφέρει επίσης ένα σημαντικό ποσό για τη χρηματοδότηση του τρέχοντος κόστους λειτουργίας και διαχείρισης της νέας Έδρας.

Ευχαριστούμε την κυβέρνηση Mόρισον για όλη τη στήριξη και τις προσπάθειές της να βοηθήσει στην ίδρυση της Έδρας αυτής.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε το Πανεπιστήμιο Μελβούρνης για την προθυμία του να υποστηρίξει και να συγχρηματοδοτήσει την Έδρα.

Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες του προσωπικού της ΕΚΜ και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνέβαλαν στη μακροπρόθεσμη αυτή προσπάθεια. Ειδικότερα, αναγνωρίζουμε και ευχαριστούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜ, Κώστα Μάρκο, Βασίλη Παπαστεργιάδη OAM και Δρ Νίκο Ντάλλα και τον καθηγητή Νίκο Παπαστεργιάδη, των οποίων οι άοκνες προσπάθειες, ο ενθουσιασμός και η σκληρή δουλειά ήταν καθοριστικής σημασίας για την ίδρυση της Έδρας.

Ο Δρ Νίκος Ντάλλας είναι μέλος της Επιτροπής για την Έδρα στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης.

Η νέα  Έδρα του Πανεπιστημίου Μελβούρνης συμπληρώνει το έργο που έχει κάνει η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης με πολλούς άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Αρχιεπισκοπής, για τη διάσωση και την προώθηση των Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο La Trobe. Ο Βασίλης Παπαστεργιάδης και ο Σπύρος Παπαδόπουλος συνεχίζουν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου La Trobe μαζί με άλλα άτομα από την ελληνική παροικία.

Χαιρόμαστε επίσης που ο διακανονισμός έγινε με το νέο κτίριο στην διεύθυνση 272 Russell St. Το κτίριο της Russell Street θα επεκτείνει το έργο του Ελληνικού Κέντρου που στεγάζει έναν πολιτιστικό κόμβο προσελκύοντας μικρούς και μεγάλους.

Όπως έχει αναφερθεί εδώ και πολλά χρόνια, η αγορά χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την Ομοσπονδιακή και την Πολιτειακή Κυβέρνηση για να βοηθήσει στην ίδρυση του νέου κοινοτικού κέντρου στην πόλη κοντά στο Ελληνικό Κέντρο.

Θα έχουμε να ανακοινώσουμε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα αυτό σύντομα.

Greek Community of Melbourne

(www.panhellenicpost.com)