Συνάντηση εφ’ όλης της ύλης για θέματα του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των ήδη άριστων σχέσεων των δύο Κοιτίδων του Ελληνισμού στην Αίγυπτο συναντήθηκαν στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή 29 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστος Καβαλής με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Ιωάννη Σιόκα, τον Αιγυπτιώτη κ. Γιώργο Φλωρεντή τέως γενικό γραμματέα ΨΗΠΤΕ και με τον κ. Στέφανο Ταμβάκη τέως πρόεδρο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.


Στην συνάντηση συζητήθηκε αρχικά η μετάβαση στην νέα εποχή των Αιγυπτιώτικων Σωματείων και Ενώσεων με την αλλαγή των Καταστατικών Λειτουργίας τους, βάσει του νέου νομικού πλαισίου για τα σωματεία στην Αίγυπτο και διερευνήθηκε η επίτευξη των μέγιστων ωφελημάτων από την νέα αυτή νομική πραγματικότητα.


«Η ισχύς εν τη ενώσει» οφείλει να είναι η προμετωπίδα των κοινών επιδιώξεων των δύο Κοινοτήτων αναφορικά με το μέλλον τους. Όπως έδειξε και η πρόσφατη θετική εμπειρία της από κοινού αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων, οι δύο κοινότητες θα πρέπει να έχουν έναν συνεχή και ανοικτό δίαυλο εποικοδομητικής επικοινωνίας για την άμεση απάντηση των όποιων προκλήσεων. Κατέστη σαφές ότι το πρόσφατο παράδειγμα της κρίσης στην Εκπαίδευση αντιμετωπίστηκε με επιτυχία λόγω της αγαστής συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας με γνώμονα την βιωσιμότητα και το μέλλον των δύο Ελληνικών Κοινοτήτων.

Ο Πολιτισμός αποτελεί αναμφισβήτητα το οξυγόνο της καθημερινής μας ζωής. Λόγω του κορονοϊού ανεστάλησαν πολλές δράσεις και περιορίστηκαν πολλές εκδηλώσεις. Υπήρξε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σε αυτό τον τομέα με σκοπό την ενίσχυση έργων πολιτισμού και εκδηλώσεων από τις δύο κοινότητες.


Τέλος στην συνάντηση τέθηκε για ακόμα μια φορά το φλέγον και επιτακτικό θέμα της ενίσχυσης των Αιγυπτιωτών που βρίσκονται σε οικονομική ανάγκη και διαβιούν είτε στην Αίγυπτο είτε στην Ελλάδα. Είναι κοινή πεποίθηση και πρακτική και των δύο κοινοτήτων η στήριξη συνανθρώπων μας σε ανάγκη, ήταν το μήνυμα της συζήτησης. Αναζητήθηκαν από κοινού λύσεις σε γραφειοκρατικά θέματα και προτάθηκαν νέες αμεσότερες μέθοδοι για την επίτευξη αυτού του ευγενούς στόχου.

Η συνάντηση όλοκληρώθηκε με την πεποίθηση όλων των συνομιλητών ότι «οι καιροί ου μενετοί» δίνοντας υπόσχεση ενότητας και προοπτικής σε όλα τα θέματα του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού.

(ekkairo.org)