Πρόσκληση για τη συμμετοχή στο ΝΟΣΤΟΣ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται οι Έλληνες και Κύπριοι νέοι και νέες πάροικοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκδρομή που θα γίνει στην Αίγυπτο την Ελλάδα και την Κύπρο αρχίζοντας τον Ιούλιο του 2021 , στα πλαίσια του Νόστος νέας γενιάς, όπως στείλουν το αίτημα του στα ΔΥΟ πιο κάτω email :

  1. [email protected]

Κριτήρια επιλογής νέων για το Νόστος:

  1. ‘Έλληνες ή Κύπριοι το γένος από έναν τουλάχιστο γονέα που να γεννήθηκαν και να ζουν στην Αίγυπτο ( Κάιρο , Αλεξάνδρεια ή αλλού )
  2. Ηλικία από 22 μέχρι 30
  3. Να κατέχουν την Ελληνική και Αραβική γλώσσα ικανοποιητικά
  4. Να περάσουν σχετική συνέντευξη (30 βαθμοί)
  5. Ανώτατες σπουδές ή να σπουδάζουν σε ΑΕΙ  (20 βαθμοί)
  6. Απόφοιτοι Ελληνικού σχολείου  (10 βαθμοί)
  7. Ιδιαίτερα προσόντα ( καλλιτεχνικά , αθλητικά, άλλα) (10 βαθμοί)
  8. Ξένες γλώσσες ( 5 βαθμοί για κάθε γλώσσα εκτός των δύο βασικών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 28 Μαϊου 2021. 

ΣΣ:  Δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων

(ekkairo.org)