Πατριάρχης Θεόδωρος προς Ιεράρχες για κοροναϊό: «Να συμμορφώνεστε με τις εντολές της χώρας όπου διακονείτε για να μην γίνει η Εκκλησία αιτία σκανδάλου»

ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ)

«Ποτέ ως Χριστιανοί και ως Ποιμένες δεν χάνουμε την ελπίδα μας προς τον Θεόν» αναφέρει στην εγκύκλιό του αναφορικά με τη πανδημία του κορωνοϊού ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος και απευθύνει έκκληση αλλά και κραυγή αγωνίας, με δεδομένες τις συνθήκες που επικρατούν στην Αφρική και την έλλειψη καθαρού νερού: 

«Μόνο ένα σημείο επιθυμώ, ως Πνευματικός Σας Πατέρας να σας παρακαλέσω. Να είστε κοντά στο Ποίμνιο σας, να παρηγορείτε και να συμπαραστέκεστε τους αδελφούς μας Αφρικανούς, να τους διδάσκετε τρόπους στοιχειώδους υγιεινής και καθαριότητος, διότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν, αλλοίμονο, πρόσβαση ούτε σε καθαρό νερό»

»Και επειδή η κατάσταση είναι σοβαρή, σας συνιστώ να συμμορφώνεστε με τις εντολές και αποφάσεις της κάθε χώρας όπου διακονείτε, για να μην γίνει η Αγία Εκκλησία μας αιτία σκανδάλου, αλλά παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και αγάπης» υπογραμμίζει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι,

Διά τοῦ παρόντος Πατριαρχικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ἐκφράσωμεν εἰς ὅλους σας τὴν Πατρική μας ἀγωνία καὶ συμπαράστασιν διὰ τὸ σοβαρὸν θέμα τῆς πανδημίας τοῦ Κορωναϊοῦ, (COVID-19).

Δυστυχῶς, ὡς μὴ ὤφειλε, ὅλη ἡ ἀνθρωπότης γίνεται μάρτυς μιᾶς ἄδικης καὶ ἀδυσώπητης πανδημίας, ἡ ὁποία στοιχίζει τὴν ζωὴ σὲ χιλιάδες συνανθρώπους μας. Σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς οἰκουμένης πλέον θρηνοῦμε θύματα αὐτῆς τῆς ἀρρώστιας καί ἡ ὁποία, σύμφωνα μὲ τὰ τελευταῖα νέα, ὅπως μαθαίνουμε ἔφτασε καὶ στὴν ὑποσαχάρια Ἀφρική.

Μὲ συντετριμμένη καρδιὰ καὶ δάκρυα, νύχτα καὶ ἡμέρα, ὑψώνουμε χεῖρας ἱκέτιδας πρὸς τὸν Πανοικτίρμονα Κύριο τοῦ Ἐλέους, νὰ λυπηθεῖ τὴν ἀνθρωπότητα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν Του, νὰ σωπάσουν οἱ σάλπιγγες τῆς Ἀποκάλυψης, νὰ ἐπιστρέψουν ἡ χαρὰ καὶ ἡ εἰρήνη στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι πλέον γεγονὸς ὅτι ὁ κόσμος εἰσέρχεται σὲ μιὰ Ἀποκαλυπτικὴ ἐποχή, ὅπου κανεὶς δὲν αἰσθάνεται ἀσφαλής, καὶ ὅπου τὰ τύμπανα τῶν πολέμων συντονίζονται μὲ τὶς κραυγὲς «ἀποψυχόντων ἀνθρώπων, απὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ» (Λουκ. κα΄, 26).

Ὅμως, ποτὲ ὡς Χριστιανοὶ καὶ ὡς Ποιμένες δὲν χάνουμε τὴν ἐλπίδα μας πρὸς τὸν Θεόν. Πιστεύουμε καὶ κηρύττουμε Θεὸν Παντοδύναμον, Θεὸν τῆς Ἀγάπης καὶ τοῦ Ἐλέους. Μόνο ἕνα σημεῖο ἐπιθυμῶ, ὡς Πνευματικός Σας Πατέρας νὰ σᾶς παρακαλέσω. Νὰ εἶστε κοντὰ στὸ Ποίμνιο σας, νὰ παρηγορεῖτε καὶ νὰ συμπαραστέκεστε τοὺς ἀδελφούς μας Ἀφρικανούς, νὰ τοὺς διδάσκετε τρόπους στοιχειώδους ὑγειινῆς καὶ καθαριότητος, διότι οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν δὲν ἔχουν, ἀλλοίμονο, πρόσβαση οὔτε σὲ καθαρὸ νερό. Καὶ ἐπειδὴ ἡ κατάσταση εἶναι σοβαρή, σᾶς συνιστῶ νὰ συμμορφώνεστε μὲ τὶς ἐντολὲς καὶ ἀποφάσεις τῆς κάθε χώρας ὅπου διακονεῖτε, γιὰ νὰ μὴν γίνει ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας αἰτία σκανδάλου, ἀλλὰ παράδειγμα κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ ἀγάπης.

Εὐχόμενος ἐκ μέσης καρδίας ὅπως ὁ Κύριος χαριτώνῃ τούς πνευματικούς ἀγῶνας σας καί ἐπιδαψιλεύῃ πλουσίαν τήν εὐλογίαν Του, διατελῶ μετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν καί Πατριαρχικῶν εὐλογιῶν.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης

† Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας)