Γεύμα του Οικουμενικού Πατριάρχου στους Ιεροψάλτες της Πόλης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ)

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το Σάββατο, 18ην Ιανουαρίου, παρέθεσε γεύμα εις την Πατριαρχικήν εόρτιον Τράπεζαν προς τούς Μουσικολ. Ιεροψάλτας τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως καί τών παρακειμένων Ι. Μητροπόλεων, ενώ επίσης ευλόγησε τήν Αγιοβασιλόπιτταν τού Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, του νομίσματος λαχόντος τού Μουσικολ. κ. Σταματίου – Νικολάου Κίσσα, Άρχοντος Πρωτομαίστορος, Προέδρου τού εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως.

Κατά τήν επακολουθήσασα ακρόαση, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησε ο Πρόεδρος τού Συνδέσμου Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Άρχων Β’ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε., αναπτύξας τις αναδιαρθρωτικές αλλαγές εις τήν λειτουργίαν τού Συνδέσμου καί απαριθμήσας τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες αυτού κατά τό αρξάμενον έτος, απήντησε δέ ο Παναγιώτατος, απευθύνας πατρικάς παραινέσεις, δίδοντας πλουσιοπάροχα τήν ευλογίαν Του επ᾿αυτούς καί διανέμοντας τήν Επετηρίδα-Τυπικόν τού έτους 2020.

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr