Προγραμματίζεται στην Αθήνα Πανομογενειακή «Ημερίδα Εργασίας» των Εθνικοτοπικών Οργανώσεων

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Στις 5 Αυγούστου 2020, στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί  ημερίδα εργασίας των τριτοβάθμιων εθνικοτοπικών παγκοσμίων οργανώσεων, με αντικείμενο την

συζήτηση για τις οργανωτικές δομές του Απόδημου Ελληνισμού. Προσκεκλημένα είναι  τριτοβάθμια εθνικοτοπικά παγκόσμια όργανα, τα οποία εκπροσωπούν ένα σημαντικό μέρος της οργανωμένης Ομογένειας.

Οι προσκλήσεις, που απεστάλησαν στις 26 Δεκεμβρίου 2019, καλούν τις εθνικοτοπικές να αποστείλουν από τρεις (3) εκπροσώπους τους, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε τρεις στόχους που έχει θέσει η οργανωτική Επιτροπή και  είναι οι ακόλουθοι:

  1. Συνεργασία και σύσφιξη των σχέσεων των εκπροσώπων της ημερίδας.
  2. Δικτύωση και μελλοντικός προγραμματισμός ενός συνεδρίου. Και,
  3. Συντονισμός και προώθηση των κοινών αιτημάτων.

Οι τριτοβάθμιες  Εθνικοτοπικές Οργανώσεις που έχουν προσκληθεί (σε περίπτωση μη τριτοβάθμιας οργάνωσης καλείται η δευτεροβάθμια εθνικοτοπική) είναι:

-Το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ

– Το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

-Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΩΝ

-Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

-Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

-Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ

Μολονότι η προθεσμία για τις απαντήσεις εκ μέρους των οργανώσεων εκπνέει  την 28η Φεβρουαρίου 2020, πολλές εθνικοτοπικές έχουν ήδη απαντήσει θετικά και αναμένεται να συμμετάσχουν στην συζήτηση των Αθηνών με τρεις εκπροσώπους  η κάθε μία.

Η ημερίδα εργασίας, των τριτοβάθμιων εθνικοτοπικών παγκοσμίων οργανώσεων που προγραμματίζεται την Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ. θα λάβει χώρα σε  κεντρική αίθουσα στην Αθήνα. (Η διεύθυνση θα ανακοινωθεί αργότερα).

Η Οργανωτική επιτροπή της ημερίδας εργασίας, αποτελείται από τους:

*Χρυσόστομο Δήμου, Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών.

*Διαμαντή Γκίκα, Πρόεδρο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, Και,

*Μανώλη Κουγιουμτζή, Πρόεδρο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Κρητών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οργανωτική Επιτροπή έχει ήδη πραγματοποιήσει δυο (2) συναντήσεις,  την πρώτη στις 2 Νοεμβρίου 2019 στη Στουτγάρδη, με προεδρεύοντα τον Χρυσόστομο Δήμου των Ηπειρωτών, την δεύτερη στις δύο (2) Δεκεμβρίου 2019) με προεδρεύοντα τον Μανώλη Κουγιουμτζή, των Κρητών ενώ  η Τρίτη είναι προγραμματισμένη για τις 21 Μαρτίου 2020 στην Νυρεμβέργη με προεδρεύοντα τον Διαμαντή Γκίκα, των Θεσσαλών.

Ειδικά για τα θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο εκτός συνόρων Ελληνισμός η Panhellenic Post έχει επανειλημμένα αρθρογραφήσει  ενώ υπενθυμίζουμε τη σειρά τεσσάρων άρθρων με τον γενικό τίτλο: «Τα θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο εκτός συνόρων Ελληνισμός» και τον ειδικότερο «Τα θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο εκτός συνόρων Ελληνισμός  Μέρος IV Οργανωτικό».

(www.panhellenicpost.com)