Εργα ανάπλασης στην Αγία Αικατερίνη του Σινά από το Yπ. Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκαν τα έργα για την ανάπλαση του ευρύτερου χώρου της ελληνορθόδοξης μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά με την ευθύνη του υπουργείου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Τα έργα, που έγιναν υπό την επίβλεψη και των υπουργείων Τοπικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Οικισμού, περιλαμβάνουν πλήρη εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου, βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί στο μοναστήρι και το όρος του Μωυσή, δημιουργία μεγαλύτερου χώρου στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία και τα αυτοκίνητα, καθώς και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας.

Τα έργα αυτά αποσκοπούν στην αύξηση των επισκεπτών στον ιερό αυτό χώρο που φυλάττει την κάρα της Αλεξανδρινής Αγίας Αικατερίνης, αλλά και το περίφημο ψηφιδωτό της Μεταμόρφωσης στο Καθολικό της Μονής.

Για την Αίγυπτο, η Αγία Αικατερίνη του Σινά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς των μνημείων της χώρας και λαμβάνει πάντοτε ιδιαίτερης προβολής σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις που συμμετέχει η χώρα.

(www.ekirikas.com)