Το Hellenic Association Club of W.A (Enosis) έγινε εκατό χρονών!

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Είναι από τα αρχαιότερα ελληνικά σωματεία της Αυστραλίας και συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής! Ο λόγος για το Hellenic Association Club of Western Australia (Enosis), την πρώτη οργάνωση της πολιτείας που απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες.

Η οργάνωση αυτή είναι η αρχαιότερη της συγκεκριμένης πολιτείας με εξαίρεση τον Σύνδεσμο Καστελλοριζίων που είναι αρχαιότερος αλλά όμως δεν είναι πανελλήνιος!

Η ιστορία του Hellenic Association Club of Western Australia (Enosis), που ιδρύθηκε το 1918 καταγράφεται σε ένα εντυπωσιακό βιβλίο που έγραψε ο Δρ. Τζον Γιαννάκης.

Στο βιβλίο δεν καταγράφεται απλά η ιστορία του συγκεκριμένου οργανισμού αλλά και η παρουσία των Ελλήνων στην Δυτική Αυστραλία.

(www.panhellenicpost.com)