Συνάντηση μελών του Δ.Σ. του Σ.Α.Ε. με τον Πρέσβη της Αιγύπτου στην Αθήνα

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Την Τετάρτη 23 Μαΐου ο Πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα κ. Mohamed Farid Monib δέχθηκε στο γραφείο του τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων κ. Κ. Μιχαηλίδη, τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Χρ. Χριστοφίδη, τον Ταμία κ. Γ. Κανελλόπουλο, τον Γεν. Γραμματέα κ. Κ. Βάλβη, τον Αναπληρωτή Ταμία κ. Κ. Καραβία και την σύμβουλο κ. Ηλ. Θεμιστοκλέους.

Οι ανωτέρω ευχαρίστησαν τον Πρέσβη για την βοήθεια τους στην επιτυχία της εκδήλωσης «NOSTOS The Return» και του παρέδωσαν δύο ευχαριστήριες επιστολές για τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Abdel Fattah el Sisiκαι την Υπουργό Μετανάστευσης κ. Nabila Makram.

Επίσης συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν τους Έλληνες Αιγυπτιώτες και τις καλές σχέσεις Ελλάδος και Αιγύπτου.