Πρόβλημα βίζας για ιεράρχες της Αμερικής για μετάβαση στη Σύνοδο του Φαναρίου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ)

ΒΟΣΤΩΝΗ. Πρόβλημα ενδεχομένως να δημιουργηθεί για τους ιεράρχες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, οι οποίοι είναι μέλη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εισόδου τους στην Τουρκία, έπειτα από την αμοιβαία απαγόρευση εκδόσεων και θεωρήσεων βίζας μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας.

Είναι μάλιστα πολύ πιθανό να μη μπορέσει να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου ο Μητροπολίτης Πίτσμπουργκ κ. Σάββας. Ισως και ο Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής κ. Δημήτριος να μην μπορέσει να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη με το αμερικανικό διαβατήριο, εκτός και αν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το ελληνικό του διαβατήριο. Τονίζεται ότι η επόμενη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου του Φαναρίου έχει ορισθεί από τον Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο για τις 27 μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου.

Εξ’ άλλου, με ενδιαφέρον διαβάστηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το Ανακοινωθέν του Αρχιεπισκόπου κ. Δημητρίου για την οικονομική κρίση που μαστίζει την Αρχιεπισκοπή το οποίο ουσιαστικά επιβεβαίωσε όλα όσα έχει αποκαλύψει ο «Εθνικός Κήρυξ».

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με επιστολή του έχει ζητήσει λεπτομερή αναφορά για τα οικονομικά όπως είχε αποκαλύψει ο «Ε.Κ.». Ανάμεσα στα άλλα, στην Πατριαρχική επιστολή αναφέρονται και τα εξής:

«Επειδή η Μήτηρ Εκκλησία επ’ εσχάτων γίνεται αποδέκτης πλήθους δημοσιευμάτων εκ τε των εν Ελλάδι και εκ τε των ΗΠΑ Μέσων Ενημερώσεως, ως και αλλαχόθεν ενυπογράφων πληροφοριών, σχετικώς προς οικονομικά ζητήματα διαχειρίσεως της καθ’ υμάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής γενικώς και της ανοικοδομήσεως του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου εν τω Σημείω Μηδεν ειδικώτερον, ομοφώνω συνοδική αποφάσει προτρεπόμεθα την υμετέραν αγαπητήν Ιερότητα όπως ως οίον τε τάχιον υποβάλλει σχετικήν έκθεση προς υπεύθυνον και έγκυρον αυτής ενημέρωσιν».

(www.ekirikas.com)