Έως τις 15 Οκτωβρίου η κάλυψη θέσεων διδακτικού προσωπικού στα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Παρά τον έγκαιρο σχεδιασμό, σε ελληνικά σχολεία της Γερμανίας υπήρξε σημαντικός αριθμός ενστάσεων εκπαιδευτικών έναντι συναδέλφων τους στα Διοικητικά Δικαστήρια της Ελλάδος.

Τα κενά σε θέσεις διδακτικού προσωπικού στα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας  το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου, διαβεβαιώνει το υπουργείο Παιδείας, με σημερινή ανακοίνωση, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αντιδράσεων των εκπαιδευτικών φορέων.

Ειδικότερα το υπουργείο Παιδείας παραδέχεται ότι υπάρχουν κενά, κι εξηγεί τους λόγους ως εξής:

Α. Παρά τον έγκαιρο σχεδιασμό, σε ελληνικά σχολεία της Γερμανίας υπήρξε σημαντικός αριθμός ενστάσεων εκπαιδευτικών έναντι συναδέλφων τους στα Διοικητικά Δικαστήρια της Ελλάδος.

Β. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν κενά σε θέσεις διδακτικού προσωπικού κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας των σχολείων, τα οποία θα καλυφθούν με το πέρας της διαδικασίας που προβλέπεται σε περιπτώσεις ενστάσεων, δηλαδή το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου.

(https://www.esos.gr)